Klubben / Fysioterapi

Fysioterapi

Torsdage alle uger er der mulighed for at blive tilset af en fysioterapeut mellem kl. 17.00-18.00 ved hal 1 i Sparekassen Thy Arena/Mors
 
HF Mors anbefaler alle medlemmer
 
I HF Mors, vil vi gerne anbefale alle vore spillere nedenstående, så hvis skaden skulle opstå kan i blive behandlet hurtigt og billigt.
 
Som håndboldspiller er man udsat for skader og uheld og bør være opmærksom på flg. 
 
• Du bør have en fritidsulykkesforsikring som dækker udgifter og erstatning ved skader eller    uheld opstået efter en udefrakommende hændelse. Det kan dreje sig om skader på kroppen, øje og tandskader. Forsikringen vil dække dine udgifter til fysioterapi og du modtager erstatning, hvis du får varige men efter skaden.
• Har du eller dine forældre en sundhedsforsikring dækker denne undersøgelse og behandling udenom det offentlige system.
• Medlemskab af sygesikring ”danmark” giver dig et tilskud på 66 % af egenbetalingen hos fysioterapeut.
• Behandling og genoptræning hos fysioterapeut kan foregå med eller uden lægehenvisning. Ved lægehenvisning opnås tilskud fra den offentlige sygesikring på 40 %.
• Se yderligere om fysioterapi og priser www.morsfys.dk
HF Mors | H. C. Ørstedsvej 15, 7900 Nykøbing Mors  | post@hfmors.dk